วิชิต สตูดิโอ


วิชิตสตูดิโอ เป็นแกลเลอรี่แสดงผลงานศิลปะส่วนตัวของ คุณวิชิต ไชยวงศ์ ผู้เป็นเจ้าของ ซึ่งจัดแสดงผลงานศิลปะของตัวเองและเพื่อนศิลปินท่านอื่นๆ วิชิตสตูดิโอเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ เปิดตั้งแต่ 9:00 น.- 17:00 น ตั้งอยู่ที่ 17/3 หมู่ 13 ตำบล สันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่ 50130 Tel: 053-392733 email: vichit_chw@hotmail.com ,vichit.chw@gmail.com

กิจกรรมถายในวิชิตสตูดิโอ

กิจกรรมคอนเสิร์ต AFTERNOON TEA  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2553
ที่ผ่านมานี้ที่ VICHIT STUDIO
VIOLIN & PIANO
By
TASANA  NAGAVAJARA (VIOLIN)
PORNPHAN  BANTERNGHANSA  (PIANO)


 สถานที่จัดแสดงคอนเสิร์ต วิชิตสตูดิโอ


งานวิจัยศิลป โดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคภายัพเชียงใหม่ (เจ็ดยอด)
โดยอาจารย์คณะจิตรกรรม  ได้มาทำกิจกรรมเขียนรูปร่วมกับ วิชิตไชยวงศ์ ที่ วิชิตสตูดิโอ (VICHITSYUDIO)
กิจกรรมเขียนรูปของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ภาคภายัพเชียงใหม่(เจ็ดยอด)
26/01/2555