วิชิต สตูดิโอ


วิชิตสตูดิโอ เป็นแกลเลอรี่แสดงผลงานศิลปะส่วนตัวของ คุณวิชิต ไชยวงศ์ ผู้เป็นเจ้าของ ซึ่งจัดแสดงผลงานศิลปะของตัวเองและเพื่อนศิลปินท่านอื่นๆ วิชิตสตูดิโอเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ เปิดตั้งแต่ 9:00 น.- 17:00 น ตั้งอยู่ที่ 17/3 หมู่ 13 ตำบล สันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่ 50130 Tel: 053-392733 email: vichit_chw@hotmail.com ,vichit.chw@gmail.com

วิชิตสตูดิโอสร้างงานศิลปะ(หุ่นไล่กา) แสดงในนาข้าวของห้องอาหารแสนคำเทอร์เรสของคุณวันเพ็ญ ศักดาทร จังหวัดเชียงใหม่

วิชิตสตูดิโอ สร้างงานศิลปะ ( หุ่นไล่กา ) แสดงในนาข้าวของห้องอาหารแสนคำเทอร์เรสของคุณวันเพ็ญ ศักดาทร จังหวัดเชียงใหม่


นิตยสาร   HELLO!  ฉบับวันพฤหัสบดี  ที่ 11 พฤศจิกายน 2553