วิชิต สตูดิโอ


วิชิตสตูดิโอ เป็นแกลเลอรี่แสดงผลงานศิลปะส่วนตัวของ คุณวิชิต ไชยวงศ์ ผู้เป็นเจ้าของ ซึ่งจัดแสดงผลงานศิลปะของตัวเองและเพื่อนศิลปินท่านอื่นๆ วิชิตสตูดิโอเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ เปิดตั้งแต่ 9:00 น.- 17:00 น ตั้งอยู่ที่ 17/3 หมู่ 13 ตำบล สันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่ 50130 Tel: 053-392733 email: vichit_chw@hotmail.com ,vichit.chw@gmail.com

กิจกรรมภาพเขียน ป่าแดง ของคุณ วันเพ็ญ ศักดาทร

           ภาพเขียน ป่าแดง ของคุณ วันเพ็ญ ศักดาทร  โดย วิชิต ไชยวงศ์ สำหรับห้องชุด คอนโดมิเนียม บ้านในฝัน

กิจกรรม งานประติมากรรม นูนต่ำ (Bas - selief)

ประติมากรรม นูนต่ำ (Bas - selief) ของคุณ วันเพ็น ศักดาทร ออกแบบและจัดการโดย วิชิตสตูดิโอ สำหรับห้องชุด คอนโดมิเนียม บ้านในฝัน